Järviseudun jätelautakunnan kokoukset

 

Jätehuollon viranomaispäätökset tehdään jätelautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan päätöksillä. Suurimmista linjoista ja periaatteista päätetään kokouksissa. Alueen asukkaisiin vaikuttavista asioista varataan kuntalaisille vaikuttamismahdollisuudet ennen päätöksentekoa.

Järviseudun jätelautakunnan kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä lautakunnan nähtävillepanopäätökset mukaan viimeistään torstaina kolmen viikon kuluttua kokouksesta Alajärven kaupungin nettisivuilla sekä jäljennös pöytäkirjasta lähetetään tiedoksi Järviseudun jätelautakunnan alueen kuntien kunnanhallituksille. Lisäksi pöytäkirjat ovat luettavissa Alajärven kaupungin pöytäkirjapalvelussa.
 

Esityslista-, pöytäkirja- ja kuulutuspalvelu

Järviseudun jätelautakunnan esityslistat, pöytäkirjat ja kuulutukset löytyvät Alajärven kaupungin julkaisupalvelusta.

Julkaisupalveluun pääset osoitteessa:  http://tweb.alajarvi.fi/

Käyttöohjeet löytyvät tarkemmin palvelusta. Jos esimerkiksi etsit jätelautakunnan pöytäkirjoja, valitse Pöytäkirjat-välilehti ja toimielimeksi Järviseudun jätelautakunta. Paina sitten kohdasta Hae kokoukset.


Vuoden 2019 pöytäkirjat löytyvät 

Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 11.12.2019
Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 23.10.2019
Järviseudun jätelautakunta pöytäkirja 28.8.2019