Jätelainsäädäntö

Jätehuollon järjestämistä säädellään erityisesti jätelaissa. Ajantasaisen jätelain, jäteasetuksen ja muut jätealan säädökset löytyvät valtion säädöstietopankista, Finlexistä. Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka täydentävät jätelakia ja asetusta. Jätehuoltomääräykset asettaa kunnan jätehuollosta vastaava viranomainen Jätelain 91 § nojalla. Jätelaki antaa kunnalle laajahkot valtuudet paikallisten määräysten antamiseen jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, haittojen ehkäisemisestä sekä valvonnasta.

Järviseudun jätelautakunnan toimialueen uudistetut jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.6.2016.

Voimassa olevat Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset:

 

                         Jätehuoltomääräykset 1.6.2016-