Järviseudun jätelautakunnan tehtävät

Järviseudun jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi.

Jätelautakunnalle kuuluvia tehtäviä ovat mm.:

  • päätökset jätteiden keräyspaikoista
  • päätökset jätteenkuljetuksista
  • päätökset kunnan jätehuoltomääräyksistä
  • päätökset kunnallisen jätetaksan hyväksymisestä
  • päätökset jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta
  • päätökset jätemaksua koskevista muistutuksista
  • kiinteistöittäisen jätteenkuljetusrekisterin pito.

 

JÄTEHUOLTO KÄYTÄNNÖSSÄ: MILLESPAKKA OY

Jätehuollon käytännön palvelutehtävät kuuluvat kuntien yhteiselle jäteyhtiölle, Millespakka Oy:lle. Millespakka Oy hoitaa mm. jätteiden käsittelyn, jätehuollon palveluverkoston ylläpidon sekä jäteasioiden neuvonnan ja tiedottamisen. Millespakan nettisivuilta pääset tutustumaan myös jätelajitteluohjeisiin.

 

MUUT JÄTEHUOLLON TOIMIJAT

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisille. Valvovia viranomaisia ovat ELY-keskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Ne valvovat mm. jätteiden käsittelyn asianmukaisuutta.